Archiwum raportów bierzących

AAA
Wstępne prognozy wyników za IV kw. 2012 r.20 grudnia 2012
Nowe zezwolenie dla Alupol Packaging na działalność w KSSE4 grudnia 2012
Aneks do znaczącej umowy5 listopada 2012
Korekta prognozy wyników24 października 2012
Rejestracja podwyższonego kapitału5 października 2012
Aneks do znaczącej umowy28 września 2012
Wstępne prognozy wyników III kwartału 201227 września 2012
Emisja obligacji imiennych12 września 2012
Aneks do umowy24 lipca 2012
Wykup obligacji serii B i ich umorzenie29 czerwca 2012
Wstępna prognoza wyników za II kwartał 201228 czerwca 2012
Aneks do znaczącej umowy28 czerwca 2012
Jednolity tekst Statutu Spółki27 czerwca 2012
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A. w dniu 29 maja 2012 roku30 maja 2012
Akcjonariusze posiadający powyżej 5% liczby głosów na ZWZA30 maja 2012
Uchwała podjęta przez ZWZ o wypłacie dywidendy30 maja 2012
Zmiany do projektów uchwał na WZA zgłoszone przez Akcjonariusza28 maja 2012
Wybór biegłego rewidenta11 maja 2012
Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie30 kwietnia 2012
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia30 kwietnia 2012
Zamierzone zmiany w Statucie30 kwietnia 2012
Program motywacyjny dla kadry menedżerskiej26 kwietnia 2012
Powołanie osób zarządzających18 kwietnia 2012
Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy18 kwietnia 2012
Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy za rok 20114 kwietnia 2012
Prognoza wyników finansowych na 20128 lutego 2012
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku12 stycznia 2012
Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku11 stycznia 2012
Wstępne wyniki IV kwartału22 grudnia 2011
Znacząca umowa3 listopada 2011
Korekta prognozy wyników na 2011 rok26 października 2011
Aneks do znaczącej umowy3 października 2011
Wstępna prognoza wyników za III kw. 2011 roku28 września 2011
Zakończenie postępowania likwidacyjnego w stosunku do spółki zależnej Celtech Sp. z o.o.6 września 2011
Znacząca umowa22 sierpnia 2011
Aneksy do znaczących umów19 lipca 2011
Znacząca umowa5 lipca 2011
Wstępna prognoza wyników II kw. 2011 r.28 czerwca 2011
Jednolity tekst Statutu Spółki27 czerwca 2011
Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej9 czerwca 2011
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A. w dniu 2 czerwca 2011 roku3 czerwca 2011
Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A.3 czerwca 2011
Akcjonariusze posiadający powyżej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Kęty S.A. w dniu 2 czerwca 2011 r.3 czerwca 2011
Powołanie osób nadzorujących3 czerwca 2011
Znacząca umowa24 maja 2011
Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A. zwołane na dzień 2 czerwca 2011 roku wraz z uzasadnieniami5 maja 2011
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A. w dniu 2 czerwca 2011 r.4 maja 2011
Zamierzone zmiany w Statucie Spółki2 maja 2011
Przyjęcie przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za rok 201021 kwietnia 2011
Korekta raportu okresowego kwartalnego skonsolidowanego20 kwietnia 2011
Deklaracja dotycząca wypłaty dywidendy11 kwietnia 2011
Wstępna prognoza wyników za I kw. 2011 r.30 marca 2011
Wyrejestrowanie spółki zależnej EURL ALUPROF ALG22 lutego 2011
Otrzymanie przez spółkę zależną nowego zezwolenia na prowadzenie działalności w SSE15 lutego 2011
Prognoza wyników finansowych na 2011 rok9 lutego 2011
Zakończenie postępowania likwidacyjnego wobec spółki zależnej Metalplast Karo Sp. z o.o.7 lutego 2011
Nabycie znacznego pakietu akcji28 stycznia 2011
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku14 stycznia 2011
Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 r.13 stycznia 2011
Zakończenie postępowania likwidacyjnego wobec spółki Aluform Czech S.R.O.29 grudnia 2010
Otwarcie postępowania likwidacyjnego w stosunku do spółki zależnej Impet Sp. z o.o.23 grudnia 2010
Otwarcie postępowania likwidacyjnego w stosunku do spółki zależnej Alutech Sp. z o.o.22 grudnia 2010
Wstępna prognoza wyników za IV kwartał 2010 r.22 grudnia 2010
Zakończenie postępowania likwidacyjnego wobec spółki RUN-PAK Sp. z o.o.22 grudnia 2010
Znacząca umowa2 grudnia 2010
Znacząca umowa30 listopada 2010
Znacząca umowa30 listopada 2010
Nabycie znacznego pakietu akcji25 listopada 2010
Korekta prognoz wyników na 2010 rok27 października 2010
Wstępna prognoza wyników za III Kwartał 2010 r.1 października 2010
Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości23 września 2010
Nabycie znacznego pakietu akcji16 września 2010
Aneks do znaczącej umowy1 września 2010
Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG- stan posiadania akcji Grupy Kęty na 14.07.2010 r.30 lipca 2010
Znacząca umowa2 lipca 2010
Wstępna prognoza wyników za II kwartał 201030 czerwca 2010
Nabycie znacznego pakietu akcji30 czerwca 2010
Przekształcenie spółki zależnej ALUPOL sp. z o.o. w ALUPOL PACKAGING S.A.10 czerwca 2010
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty SA w dniu 19 maja 2010 roku20 maja 2010
Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A.20 maja 2010
Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A.20 maja 2010
Wykaz akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu posiadających co najmniej 5% głosów20 maja 2010
Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą podstawowych założeń strategii na lata 2010-201520 maja 2010
Założenia do strategii Grupy Kęty S.A. na lata 2010-201527 kwietnia 2010
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A. w dniu 19 maja 2010 r.22 kwietnia 2010
Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty SA zwołane na dzień 19 maja 2010 roku wraz z uzasadnieniami22 kwietnia 2010
Ocena Rady Nadzorczej na temat Spółki i opinia propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2009 r.16 kwietnia 2010
Zamierzone zmiany w Statucie Spółki16 kwietnia 2010
Deklaracja dotycząca wypłaty dywidendy7 kwietnia 2010
Wstępna prognoza wyników za I kwartał 201031 marca 2010
Prognoza wyników finansowych na 2010 rok11 lutego 2010
AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny - stan posiadania na koniec roku 200910 lutego 2010
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku18 stycznia 2010
Terminy publikacji raportów okresowych w 2010 roku18 stycznia 2010
Wstępna prognoza wyników za IV kwartał 200921 grudnia 2009
Nabycie znaczącego pakietu akcji21 grudnia 2009
Otwarcie postępowania likwidacyjnego w stosunku do spółek zależnych2 grudnia 2009
Zbycie udziałów w spółkach zależnych w celu ich umorzenia1 grudnia 2009
Zbycie znaczącego pakietu akcji Grupa Kęty S.A.18 listopada 2009
Sprzedaż aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością grupy kapitałowej2 listopada 2009
Sprzedaż aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością grupy kapitałowej28 października 2009
Korekta prognozy wyników na 2009 rok28 października 2009
Zbycie i nabycie udziałów w spółce Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o.21 października 2009
Nabycie i zbycie udziałów o znaczącej wartości16 października 2009
Wykaz akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu posiadających co najmniej 5% głosów15 października 2009
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie15 października 2009
Wstępna prognoza wyników za III kwartał 2009 r.30 września 2009
Uzupełnienie projektów uchwał na NWZA28 września 2009
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA18 września 2009
Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o.17 września 2009
Zamierzone zmiany w Statucie Spółki17 września 2009
Znacząca umowa4 września 2009
Odwołanie prokury2 września 2009
Zbycie i nabycie aktywów o znacznej wartości2 września 2009
Rejestracja zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym i jednolity tekst statutu Grupa Kęty S.A.18 sierpnia 2009
Podział spółki zależnej i utworzenie nowej spółki Aluform Sp. z o.o.3 sierpnia 2009
Rejestracja zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym28 lipca 2009
Zbycie znacznego pakietu akcji27 lipca 2009
Wstępna prognoza wyników za II kwartał 2009 roku30 czerwca 2009
Aktualne terminy przekazywania raportów okresowych w 2009 roku15 czerwca 2009
Nabycie znaczącego pakietu akcji5 czerwca 2009
Wykaz akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu posiadających co najmniej 5% głosów2 czerwca 2009
Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Grupy Kęty SA2 czerwca 2009
Akceptacja przez radę nadzorczą projektu programu opcji menedżerskich22 maja 2009
Informacje uzupełniające raport bieżący19 maja 2009
Termin i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia30 kwietnia 2009
Zamierzone zmiany w Statucie Spółki27 kwietnia 2009
Program motywacyjny dla kadry menedżerskiej24 kwietnia 2009
Powołanie osób zarządzających24 kwietnia 2009
Ocena Rady Nadzorczej na temat Spółki i opinia wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2008r.24 kwietnia 2009
Informacja o transakcji kupna akcji Grupa Kęty SA15 kwietnia 2009
Informacja o transakcji sprzedaży akcji Grupa Kęty SA15 kwietnia 2009
Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego9 kwietnia 2009
Nabycie znacznego pakietu akcji2 kwietnia 2009
Wstępna prognoza wyników za I kwartał 2009 r.31 marca 2009
Stan posiadania akcji2 marca 2009
Nabycie znacznego pakietu akcji20 lutego 2009
Nabycie znacznego pakietu akcji16 lutego 2009
Prognoza wyników finansowych na 200911 lutego 2009
Redukcja zatrudnienia9 lutego 2009
Znacząca umowa3 lutego 2009
Umowa na dofinansowanie projektu inwestycyjnego30 stycznia 2009
Wykaz informacji podanych do publicznej wiadomości w 2008 roku13 stycznia 2009
Wykaz informacji podawanych do publicznej wiadomości12 stycznia 2009
Korekta prognozy wyników 200812 stycznia 2009
Terminy publikacji raportów okresowych w 2009 r.12 stycznia 2009
Złożenie oświadczenia o ustanowieniu hipoteki22 grudnia 2008
Wstępna prognoza wyników za IV kwartał 2008 roku22 grudnia 2008
Zawarcie znaczącej umowy18 grudnia 2008
Opłacenie podwyższenia kapitału zakładowego Alupol LLC na Ukrainie16 grudnia 2008
Przyznanie dofinansowania do projektu inwestycyjnego15 grudnia 2008
Nabycie udziałów o znacznej wartości9 grudnia 2008
Zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki Metalplast Karo Sp. z o.o.21 listopada 2008
Informacja o transakcjach sprzedaży akcji Grupa Kęty SA13 listopada 2008
Dofinansowanie do projektu inwestycyjnego pt. Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego16 października 2008
Podwyższenie kapitału zakładowego Metalplast Karo Sp. z o.o.13 października 2008
Wstępna prognoza wyników za III kwartał 2008 roku29 września 2008
Informacja o transakcjach sprzedaży akcji Grupa Kęty SA16 września 2008
Zwiększeniu udziału przez Julius Baer International Equity Fund15 września 2008
Rejestracja przez sąd zmian wysokości kapitału zakładowego Metalplast Karo Złotów29 sierpnia 2008
Sprzedaż akcji przez prokurenta25 sierpnia 2008
Zbycie akcji przez prokurenta22 sierpnia 2008
Zbycie akcji przez prokurenta21 sierpnia 2008
Zbycie akcji przez prokurenta20 sierpnia 2008
Zbycie akcji przez prokurenta19 sierpnia 2008
Zbycie akcji przez prokurenta18 sierpnia 2008
Zbycie akcji przez prokurenta14 sierpnia 2008
Znacząca umowa13 sierpnia 2008
Odwołanie prokury5 sierpnia 2008
Korekta prognozy wyników na 2008 rok31 lipca 2008
Nabycie udziałów o znaczącej wartości8 lipca 2008
Znacząca umowa3 lipca 2008
Jednolity tekst Statutu Spółki1 lipca 2008
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Metalplast Złotów1 lipca 2008
Znacząca umowa1 lipca 2008
Wstępna prognoza wyników za II kwartał 2008 roku27 czerwca 2008
Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Alu Trans System18 czerwca 2008
Informacje uzupełniające raport bieżący nr 11/200810 czerwca 2008
Powołanie osób nadzorujących3 czerwca 2008
Wykaz akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu posiadających co najmniej 5% głosów3 czerwca 2008
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A.3 czerwca 2008
Informacja o kandydacie do Rady Nadzorczej27 maja 2008
Nabycie aktywów o znacznej wartości21 maja 2008
Informacja o kandydacie do Rady Nadzorczej21 maja 2008
Informacja o kandydacie do Rady Nadzorczej21 maja 2008
Informacja o kandydatach do Rady Nadzorczej21 maja 2008
Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Grupy Kęty SA z działalności w 2007 roku19 maja 2008
Treść projektów uchwał walnego zgromadzenia i ich uzasadnienia19 maja 2008
Ocena Rady Nadzorczej na temat sytuacji spółki i opinia w sprawie podziału zysku za 2007 rok14 maja 2008
Termin i porządek walnego zgromadzenia8 maja 2008
Zbycie znacznego pakietu akcji30 kwietnia 2008
Zamierzone zmiany w statucie Spółki25 kwietnia 2008
Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki15 kwietnia 2008
Deklaracja wypłaty dywidendy10 kwietnia 2008
Nabycie aktywów o znacznej wartości9 kwietnia 2008
Wstępne prognozy wyników za I kw. 2008 roku26 marca 2008
OFE Commercial Union - stan posiadania akcji Grupy Kęty na koniec 2007 roku29 lutego 2008
Znacząca umowa28 lutego 2008
Wybór biegłego rewidenta28 lutego 2008
Prognoza wyników Spółki i grupy kapitałowej na 2008 rok7 lutego 2008
Nabycie aktywów o znacznej wartości17 stycznia 2008
Wykaz informacji podanych do publicznej wiadomości w 2007 roku9 stycznia 2008
Terminy publikacji raportów okresowych9 stycznia 2008
Wstępne wyniki za IV kw. 2007 r.20 grudnia 2007
Podwyższenie kapitału zakładowego Alupol LLC12 listopada 2007
Znacząca umowa30 października 2007
Zbycie znacznego pakietu akcji27 października 2007
Opłacenie podwyższonego kapitału w spółce Alupol na Ukrainie17 października 2007
Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Alu Trans System28 września 2007
Wstępna prognoza wyników trzeciego kwartału 200725 września 2007
Uruchomienie fabryki profili aluminiowych na Ukrainie20 września 2007
Oświadczenia Zarządu do półrocznego sprawozdania finansowego20 września 2007
Nabycie aktywów o znacznej wartości3 sierpnia 2007
Nabycie aktywów o znacznej wartości1 sierpnia 2007
Nabycie aktywów o znacznej wartości1 sierpnia 2007
Nabycie aktywów o znacznej wartości27 czerwca 2007
Nabycie aktywów o znacznej wartości27 czerwca 2007
Wstępne wyniki za II kw. 2007 r.25 czerwca 2007
Wykaz akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu posiadających co najmniej 5% głosów16 maja 2007
Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie16 maja 2007
Nabycie znacznego pakietu akcji7 maja 2007
Treść projektów uchwał na WZA4 maja 2007
Znacząca umowa27 kwietnia 2007
Propozycje Zarządu w sprawie terminów ustalenia prawa do dywidendy oraz wypłaty dywidendy27 kwietnia 2007
Wykaz informacji przekazywanych do publicznej wiadomości w roku 200623 kwietnia 2007
Termin i porządek walnego zgromadzenia22 kwietnia 2007
Ocena Rady Nadzorczej na temat sytuacji spółki i opinia w sprawie podziału zysku za 2006 rok20 kwietnia 2007
Nabycie aktywów o znacznej wartości18 kwietnia 2007
Nabycie aktywów o znacznej wartości12 kwietnia 2007
Zakończenie budowy 3 modułu zakładu opakowań w Tychach11 kwietnia 2007
Deklaracja wypłaty dywidendy4 kwietnia 2007
Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA - stan posiadania akcji Grupy Kęty2 kwietnia 2007
ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA - stan posiadania akcji Grupy Kęty23 marca 2007
Wstępna prognoza wyników I kwartału 200719 marca 2007
Podwyższenie kapitału spółki Alupol LLC na Ukrainie22 lutego 2007
OFE Commercial Union - stan posiadania akcji Grupy Kęty na koniec 2006 r.19 lutego 2007
Parafowanie umowy przez spółkę zależną - ALUPROF SA15 lutego 2007
Nabycie aktywów o znacznej wartości13 lutego 2007
Nabycie aktywów o znacznej wartości12 lutego 2007
Zbycie akcji przez prokurenta16 stycznia 2007
Kalendarz wydarzeń korporacyjnych9 stycznia 2007
Terminy publikacji raportów okresowych8 stycznia 2007
Znacząca umowa4 stycznia 2007
Prognoza wyników na 2007 rok15 grudnia 2006
Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału12 grudnia 2006
Rejestracja połączenia dwóch podmiotów: Metalplast-Bielsko i Aluprof5 grudnia 2006
Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego5 grudnia 2006
Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału ALUPROF HUNGARY22 listopada 2006
Emisja obligacji9 listopada 2006
Nabycie udziałów o znacznej wartości8 listopada 2006
Uchwały spółek zależnych w sprawie połączenia30 października 2006
Rejestracja podwyższenia kapitału spółki IMPET29 października 2006
Nabycie udziałów o znacznej wartości28 października 2006
Nabycie udziałów o znacznej wartości23 października 2006
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki ALUPROF SYSTEM CZECH s.r.o.21 października 2006
Zmiana planu inwestycyjnego20 października 2006
Utworzenie spółki ALUFORM Czech s.r.o.19 października 2006
Wstępna prognoza wyników trzeciego kwartału 200627 września 2006
Nabycie udziałów o znacznej wartości21 września 2006
Fuzja w Grupie18 września 2006
Nabycie znacznego pakietu akcji16 sierpnia 2006
Znaczą umowa25 lipca 2006
Nabycie znaczących udziałów25 lipca 2006
Nabycie znaczących udziałów21 lipca 2006
Nabycie aktywów o znacznej wartości5 lipca 2006
Nabycie aktywów o znacznej wartości5 lipca 2006
Regulamin opcji menedżerskich27 czerwca 2006
Nabycie udziałów o znacznej wartości20 czerwca 2006
Wstępna prongoza wyników za 2 kwartał 200620 czerwca 2006
Nabycie udziałów o znacznej wartości26 maja 2006
Ugoda dotycząca wypłaty odszkodowań24 maja 2006
Nabycie udziałów o znacznej wartości23 maja 2006
Zawarcie znaczącej umowy23 maja 2006
Sprzeciw do uchwał WZA12 maja 2006
Lista akcjonariuszy powyżej 5%11 maja 2006
Ocena sytuacji spółki i uchwały w sprawie programu opcji menedżerskiej27 kwietnia 2006
Wybór Zarządu VI kadencji27 kwietnia 2006
Wybór audytora27 kwietnia 2006
Podwyższenie kapitału spółki Alupol LLC na Ukrainie20 kwietnia 2006
Termin i porządek walnego zgromadzenia19 kwietnia 2006
Deklaracja wypłaty dywidendy7 kwietnia 2006
Nabycie pakietu akcji31 marca 2006
Nabycie aktywów w spółce Alupol LLC Ukraina31 marca 2006
Program motywacyjny dla kadry menedżerskiej27 marca 2006
Uruchomienie kolejnej 10-kolorowej drukarki23 marca 2006
Zbycie pakietu akcji3 marca 2006
Odzyskanie mocy w opakowaniach20 lutego 2006
Udzielenie prokury15 lutego 2006
Zawarcie znaczącej umowy7 lutego 2006
Nabycie aktywów o znacznej wartości2 lutego 2006
Prognoza wyników na 2006 rok2 lutego 2006
Znacząca umowa1 lutego 2006
Powołanie Członka Zarządu27 stycznia 2006
Terminarz raportów okresowych25 stycznia 2006
Kalendarz wydarzeń korporacyjnych25 stycznia 2006
Pożar w Zakładzie Opakowań20 stycznia 2006
Szacunkowe straty i skutki pożaru na wyniki finansowe Spółki20 stycznia 2006
Koncentracja produkcji opakowań flexo w ramach jednego podmiotu6 stycznia 2006
Powołanie osoby zarządzającej2 stycznia 2006
Nabycie znacznego pakietu akcji21 grudnia 2005
Nabycie aktywów o znacznej wartości20 grudnia 2005
Korekta prognozy wyników finansowych na 2005 rok14 grudnia 2005
Rezygnacja osoby zarządzającej9 grudnia 2005
Wstępna prognoza wyników za III. kw. 2005 r.22 września 2005
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki RUN-PAK22 września 2005
Nabycie znacznego pakietu akcji14 września 2005
Podwyższenie kapitału zakladowego spółki RUN-PAK25 sierpnia 2005
Wybór Prezesa Zarządu4 sierpnia 2005
Zmiana terminu przesłania raportu kwartalnego8 lipca 2005
Jednolity tekst statutu spółki4 lipca 2005
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki30 czerwca 2005
Uchwała Zarządu KDPW w sprawie asymilacji 300.000 akcji serii "D"28 czerwca 2005
Zbycie znacznego pakietu akcji26 czerwca 2005
Wstępna prognoza wyników za II kw. 2005 r.22 czerwca 2005
Uchwała Zarządu GPW w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii "D"17 czerwca 2005
Nabycie znacznego pakietu akcji17 czerwca 2005
Oświadczenie Zarządu Spółki dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego16 czerwca 2005
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Metalplast Deutschland8 czerwca 2005
Wnioski o dopuszczenie papierów do obrotu na rynku regulowanym8 czerwca 2005
Nabycie udziałów o znacznej wartości3 czerwca 2005
Nabycie znacznego pakietu akcji3 czerwca 2005
Jednolity tekst statutu spółki31 maja 2005
Zawarcie umowy30 maja 2005
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki30 maja 2005
Powołanie spółki Metalplast Romania25 maja 2005
Decyzje Rady Nadzorczej19 maja 2005
Powołanie spółki MERTZ w Ostrawie12 maja 2005
Komentarz do zaprezentowanych danych w raporcie za I kw. 200511 maja 2005
Lista akcjonariuszy powyżej 5%10 maja 2005
Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego6 maja 2005
Treść projektów uchwał na ZWZ Grupy Kęty SA29 kwietnia 2005
Ocena Rady Nadzorczej na temat sytuacji spółki i powierzenie obowiązków prezesa zarządu28 kwietnia 2005
Propozycje Zarządu w sprawie dnia ustalenia prawa do dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy25 kwietnia 2005
Złożenie rezygnacji z funkcji prezesa zarządu19 kwietnia 2005
Termin i porządek walnego zgromadzenia18 kwietnia 2005
Informacja dla inwestorów i akcjonariuszy11 kwietnia 2005
Komunikat Zarządu GPW i uchwała Zarządu KDPW5 kwietnia 2005
Deklaracja wypłaty dywidendy30 marca 2005
Wstępna prognoza wyników za I kw. 200523 marca 2005
Nabycie udziałów o znacznej wartości17 marca 2005
Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego15 marca 2005
Nabycie udziałów spółce RUN-PAK Sp. z o.o.10 marca 2005
Rejestracja spółki RUN-PAK Sp.z o.o.3 marca 2005
Powołanie spółki Metalplast Deutschland GmbH18 lutego 2005
Porozumienie warunkowe w sprawie powołania spółki18 lutego 2005
Zmiana terminu publikacji raportów kwartalnych15 lutego 2005
Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego spółki15 lutego 2005
Kalendarz wydarzeń korporacyjnych na 2005 rok15 lutego 2005
Likwidacja spólki Alukpol-Ukraina31 stycznia 2005
Zmina terminu publikacji raportu za IV kw.200431 stycznia 2005
Uruchomienie nowoczesnego zakładu produkcyjnego w strefie ekonomicznej w Tychach26 stycznia 2005
Znacząca umowa20 stycznia 2005
Prognoza wyników finansowych na 2005 rok7 stycznia 2005
Zbycie znacznego pakietu akcji3 stycznia 2005
Zarejestrowanie spółki "Alupol" na Ukrainie3 stycznia 2005

Michał
Malina

+ 48 600 083 001

mmalina@grupakety.com

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies.

Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zamknij i nie pokazuj więcej tego komunikatu