Strategia

AAA

Cele Strategii:

Podstawowym celem Strategii 2020 jest zapewnienie trwałego wzrostu wartości spółki dla akcjonariuszy dzięki:

- zrównoważonemu rozwojowi prowadzącemu do systematycznego zwiększania wypracowywanych zysków oraz środków pieniężnych,

- stabilnej polityce dywidendowej,

- stworzenia potencjału dla dalszego rozwoju w kolejnych okresach,

- utrzymywaniu wysokich standardów corporate governance. 

 

Strategiczne cele

 w mln PLN 

 baza 2014 2017    dane  Prognoza 2018*Wzrost rdr  Strategia         2020             Poziom realizacji Strategii 
Przychody ze sprzedaży    1 820      2 643 

     2 893 

  +9%

            3 357 

86% 

EBITDA     309        421          448

  +6%

               514 

87% 

Dywidenda         ok. 80%
skonsolidowanego zysku netto 

 

 

 
Wydatki inwestycyjne          190 

     335**

 

     narastająco  1246 

               74%

* prognoza

** w tym 43 mln zł przesuniętych płatności z projektów inwestycyjnych 2017 roku

Zmiany w strukturze zarządzania:

Zarząd Grupy Kety S.A. zamierza podjąć działania zmierzające do wydzielenia ze struktur Grupy Kęty S.A. działalności produkcyjnej Segmentu Wyrobów Wyciskanych. Grupa Kęty S.A. pozostałaby spółką holdingową notowaną na GPW w Warszawie posiadającą majątek w postaci akcji i udziałów w wiodących spółkach każdego z segmentów.

Plan inwestycyjny:

Zarząd zakłada, iż w okresie objętym niniejszą strategią (uwzględniając wydatki poniesione do tej pory od początku realizacji strategii czyli od 2015 roku) wydatki inwestycyjne osiągną poziom ok. 1246 mln zł (+316 mln w porównaniu do strategii 2015 oraz łącznie 787 mln wydatków w latach 2017-2020), w tym:

- Segment Wyrobów Wyciskanych 550 mln zł

- Segment Systemów Aluminiowych 393 mln zł

- Segment Opakowań Giętkich 257 mln zł

Niniejsza prognoza nie obejmuje ewentualnych dodatkowych wydatków na akwizycje, których efektów również nie uwzględniono w prognozie sprzedaży i wyników.

Polityka dywidendowa:

Przyjęta przez Radę Nadzorczą Grupy Kęty S.A. polityka dywidendowa zakłada wypłatę dywidendy na poziomie 60-100% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kęty S.A. w okresie obowiązywania Strategii 2020. Zarząd zakłada, że wypłata dywidendy w okresie realizacji planu strategicznego Strategia 2020 ukształtuje się średnio na poziomie 80% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kęty S.A.

Zarząd przy ustalaniu wartości rekomendowanej dywidendy będzie brał pod uwagę m.in.:

- relację długu netto Grupy Kapitałowej do skonsolidowanego zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA), wyliczoną na ostatni dzień bilansowy poprzedniego roku obrotowego z maksymalnym poziomem 2,0;

- przesunięcia czasowe otrzymywanych dywidend ze spółek zależnych, wpływających na maksymalny poziom rekomendowanej dywidendy;

- wartość potencjalnych i możliwych do zrealizowania akwizycji

- wartość rzeczywistych wydatków inwestycyjnych do poniesienia w roku wypłaty dywidendy.

Poziom zadłużenia:

W związku z realizowanym programem inwestycyjnym oraz planowaną wypłatą dywidend wzrośnie zadłużenie Grupy Kapitałowej do poziomu ok. 820 mln zł na koniec roku 2018 (ok. 762 mln zł netto) i ok. 801 mln zł na koniec roku 2020 (ok. 682 mln zł netto).

Ryzyko niepewności oraz częstotliwość oceny realizacji strategii:

Niniejsze założenia do strategii, w tym prognozy dotyczące przyszłych przychodów oraz zysków, zostały ustalone na podstawie szeregu założeń, oczekiwań oraz projekcji, a w związku z tym obarczone są ryzykiem niepewności i mogą ulec zmianie pod wpływem czynników zewnętrznych jak i wewnętrznych. Spółka będzie dokonywała oceny możliwości realizacji Strategii 2020 oraz dokonywała ewentualnych korekt w cyklach rocznych.

 

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies.

Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zamknij i nie pokazuj więcej tego komunikatu