Archiwum raportów okresowych

AAA
2014 Q3 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe (867.46 kB)Pobierz
2014 Q3 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego (0 kB)Pobierz
2014 Q1 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe (1.25 MB)Pobierz
2014 Q1 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego (178.26 kB)Pobierz
2013 Q3 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe (607.45 kB)Pobierz
2013 Q3 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego (174.42 kB)Pobierz
2013 Q1 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe (1 MB)Pobierz
2013 Q1 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego (171.18 kB)Pobierz
2012 Q3 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe (1.07 MB)Pobierz
2012 Q3 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego (134.97 kB)Pobierz
2012 Q1 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe (543.96 kB)Pobierz
2012 Q1 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego (120.69 kB)Pobierz
2011 Q4 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe (650.13 kB)Pobierz
2011 Q4 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego (121 kB)Pobierz
2011 Q3 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe (731.23 kB)Pobierz
2011 Q3 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego (150.39 kB)Pobierz
2011 Q1 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe (547.99 kB)Pobierz
2011 Q1 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego (144.94 kB)Pobierz
2010 Q4 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe (617.57 kB)Pobierz
2010 Q4 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego (136.51 kB)Pobierz
2010 Q3 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe (585.25 kB)Pobierz
2010 Q3 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego (141.46 kB)Pobierz
2010 Q2 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe (937.27 kB)Pobierz
2010 Q1 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe (507.86 kB)Pobierz
2010 Q1 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego (162.25 kB)Pobierz
2009 Q4 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe (609.95 kB)Pobierz
2009 Q4 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego (180.58 kB)Pobierz
2009 Q3 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe (634.77 kB)Pobierz
2009 Q3 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego (181.53 kB)Pobierz
2009 Q1 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe (286.6 kB)Pobierz
2008 Q4 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe (368.18 kB)Pobierz
2008 Q3 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe (328.3 kB)Pobierz
2008 Q2 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe (363.61 kB)Pobierz
2008 Q1 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe (346.05 kB)Pobierz
2007 Q4 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe (382.41 kB)Pobierz
2007 Q3 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe (388.68 kB)Pobierz
2007 Q2 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe (376.74 kB)Pobierz
2007 Q1 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe (357.26 kB)Pobierz
2005_Q4 raport skonsolidowany (421.22 kB)Pobierz

 

2013 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kęty S.A.  (32.92 MB)Pobierz
2013 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Kęty S.A. (25.76 MB)Pobierz
2013 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kęty S.A. (12.91 MB)Pobierz
2013 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej (12.04 MB)Pobierz
2013 Opinia i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finasowego (1.16 MB)Pobierz
2013 Opinia i raport z badania jednostkowego sprawozdania finansowego (1.06 MB)Pobierz
2012 Opinia z badania jednostkowego sprawozdania finansowego (1.44 MB)Pobierz
2012 Opinia z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego (1.47 MB)Pobierz
2012 Raport z badania jednostkowego sprawozdania finansowego (5.59 MB)Pobierz
2012 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego (6.45 MB)Pobierz
2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kęty S.A. (14.46 MB)Pobierz
2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej (16 MB)Pobierz
2012 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Kęty S.A. (26.64 MB)Pobierz
2012 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kęty S.A. (46.1 MB)Pobierz
2011 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego (185.21 kB)Pobierz
2011 Opinia z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego (788.58 kB)Pobierz
2011 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej (0 kB)Pobierz
2011 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kęty S.A. (1.12 MB)Pobierz
2011 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego (1.55 MB)Pobierz
2011 Opinia z badania jednostkowego sprawozdania finansowego (771.89 kB)Pobierz
2011 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kęty S.A. (1.01 MB)Pobierz
2011 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej (2.44 MB)Pobierz
2011 Raport z badania jednostkowego sprawozadania finansowego (568.54 kB)Pobierz
2011 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Kęty S.A. (847.18 kB)Pobierz
2011 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kęty S.A. (2.46 MB)Pobierz
2010 Opinia z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego (784.43 kB)Pobierz
2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej (852.61 kB)Pobierz
2010 Opinia z badania jednostkowego sprawozdania finansowego (765.81 kB)Pobierz
2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kęty S.A.  (1.09 MB)Pobierz
2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kęty S.A. (541.99 kB)Pobierz
2010 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Kęty S.A. (932.17 kB)Pobierz
2010 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego (4.57 MB)Pobierz
2010 Raport z badania jednostkowego sprawozadania finansowego (3.44 MB)Pobierz
2009 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kęty S.A. (1 MB)Pobierz
2009 Opinia z badania skosolidowanego sprawozdania finansowego (894.5 kB)Pobierz
2009 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej (552.59 kB)Pobierz
2009 Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego (113.53 kB)Pobierz
2009 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Kęty S.A. (882.78 kB)Pobierz
2009 Pismo Prezesa Zarządu (35.57 kB)Pobierz
2009 Opinia z badania jednostkowego sprawozdania finansowego (873.83 kB)Pobierz
2009 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kęty S.A. (452.86 kB)Pobierz
2009 Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego (113.53 kB)Pobierz
2009 Raport uzupełniający opinię biegłego rewidenta do sprawozdania skonsolidowanego (5.05 MB)Pobierz
2009 Raport uzupełniający opinię biegłego rewidenta do sprawozdania jednostkowego (3.49 MB)Pobierz
2008 Raport z badania jednostkowego sprawozdania finansowego (200.74 kB)Pobierz
2008 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Kęty S.A. (793.53 kB)Pobierz
2008 Opinia z badania jednostkowego sprawozdania fiannsowego (93.3 kB)Pobierz
2008 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kęty S.A. (539.99 kB)Pobierz
2008 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego (220.62 kB)Pobierz
2008 Opinia z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego (99.11 kB)Pobierz
2008 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kęty S.A. (962.82 kB)Pobierz
2008 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej (611.23 kB)Pobierz
2007 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Kęty S.A. (767.98 kB)Pobierz
2007 List Prezesa Zarządu do akcjonariuszy Grupy Kęty SA (31.73 kB)Pobierz
2007 Oświadczenia Zarządu Grupy Kęty S.A (38.59 kB)Pobierz
2007 Opinia z badania jednostkowego sprawozdania finansowego (923.37 kB)Pobierz
2007 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej (395.67 kB)Pobierz
2007 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kęty S.A. (907.73 kB)Pobierz
2007 Opinia z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego (948.86 kB)Pobierz
2007 List Prezesa Zarządu do akcjonariuszy Grupy Kęty SA (31.73 kB)Pobierz
2007 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej (509.63 kB)Pobierz
2007 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego (783.3 kB)Pobierz

 

2014 Raport z przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (632.75 kB)Pobierz
2014 Raport z przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego (575.44 kB)Pobierz
2013 Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kęty S.A. (1.36 MB)Pobierz
2013 Półroczne sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej (1.78 MB)Pobierz
2013 Raport z przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego (894.01 kB)Pobierz
2013 Raport z przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (970.38 kB)Pobierz
2012 Półroczne skonsolidiowane sprawozdanie finansowe Grupy Kęty S.A. (866.09 kB)Pobierz
2012 Półroczne sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej (3.52 MB)Pobierz
2012 Raport z przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania fiannsowego (146.76 kB)Pobierz
2012 Raport z przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (148.13 kB)Pobierz
2011 Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe (717.42 kB)Pobierz
2011 Półroczne sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej (473.34 kB)Pobierz
2011 Raport z przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (614.27 kB)Pobierz
2011 Raport z przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego (550.62 kB)Pobierz
2011 Oświadczenia zarządu do półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego  (45.24 kB)Pobierz
2010 Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kęty S.A. (937.27 kB)Pobierz
2010 Półroczne sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej (432.43 kB)Pobierz
2010 Raport z przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego (545.21 kB)Pobierz
2010 Raport z przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (590.67 kB)Pobierz
2009 Półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Kęty S.A. (458.76 kB)Pobierz
2009 Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kęty S.A. (610.56 kB)Pobierz
2009 Półroczne sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej (458.76 kB)Pobierz
2009 Raport z przeglądu półorcznego jednostkowego sprawozdania finansowego (876.75 kB)Pobierz
2009 Raport z przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (944.14 kB)Pobierz
2008 Półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Kęty S.A. (265.1 kB)Pobierz
2008 Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kęty S.A. (988.82 kB)Pobierz
2008 Półroczne sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej (663.22 kB)Pobierz
2008 Raport z przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego (786.83 kB)Pobierz
2008 Raport z przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (825.51 kB)Pobierz
2008 Oświadczenia Zarządu do półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kęty S.A. (38.12 kB)Pobierz
2007 Półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Kęty S.A. (261.5 kB)Pobierz
2007 Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kęty S.A. (981.54 kB)Pobierz
2007 Półroczne sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej (440.27 kB)Pobierz
2007 Raport z przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego (846.21 kB)Pobierz
2007 Raport z przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (900.74 kB)Pobierz

 

Michał
Malina

+ 48 600 083 001

mmalina@grupakety.com

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies.

Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zamknij i nie pokazuj więcej tego komunikatu